اس ام اس | اس ام اس های پشت ماشینی | اس ام اس پشت ماشینی

اس ام اس | اس ام اس های پشت ماشینی | اس ام اس پشت ماشینی

اس ام اس پشت ماشینی

اس ام اس پشت ماشینی

sms posht mashini

لوتی با ما به ازین باش

که با خلق جهانی!

اس ام اس پشت ماشینی

sms posht mashini

قربان وجودت که وجودم ز وجود تو

بوجود آمده

مادر

اس ام اس پشت ماشینی

sms posht mashini

اسیرتم

ولی آزاد !

اس ام اس پشت ماشینی

sms posht mashini

جون من داداش

یه خورده یواش!

اس ام اس پشت ماشینی

sms posht mashini

ای الهه ناز!!!

اس ام اس پشت ماشینی

sms posht mashini

به درویشی قناعت کن

که سلطانی خطر دارد

اس ام اس پشت ماشینی

sms posht mashini

دانی که چرا راز نهان با تو نگفتم،

طوطی صفتی طاقت اسرار نداری

اس ام اس پشت ماشینی

sms posht mashini

هندونه بده قاچ کنیم

لوپتو بده ماچ کنیم !

اس ام اس پشت ماشینی

sms posht mashini

همه از من میترسن

من از نیسان آبی

اس ام اس پشت ماشینی

sms posht mashini

نمیخام شمع باشم دخترا فوتم کنن

میخام سیگار باشم لوطیا دودم کنن

اس ام اس پشت ماشینی

sms posht mashini

گر پادشاه عالمی

بازهم گدای مادری

اس ام اس پشت ماشینی

sms posht mashini

در قمار زندگی عاقبت ما باختیم

بس که تک خال محبت بر زمین انداختیم

اس ام اس پشت ماشینی

sms posht mashini

دلم دادم بری باهاش حال کنی

نه که بری جیگرکی بازکنی !

اس ام اس پشت ماشینی

sms posht mashini

تو که بی وفا نبودی پدر سگ!

اس ام اس | اس ام اس های پشت ماشینی | اس ام اس پشت ماشینی

اس ام اس | اس ام اس های جدید | اس ام اس جدید

اس ام اس | اس ام اس های جدید | اس ام اس جدید

اس ام اس جدید

اس ام اس جدید

sms jadid

کبریتـهای سـوخته هـمـ ،

روزی درختـ های شـادابی بـوده اند!

مثل مـا ،

که روزگـاری می خنـدیدیـمـ

قبـل از اینـکه عـشق روشنـمان کنـد

اس ام اس جدید

sms jadid

خدایا …

آدم آفریدی یا تخم مرغ ؟

چرا همه تو زرد از آب در میان ؟

اس ام اس جدید

sms jadid

با هیچ مزه ای عوض نمی کنم نمک چهره ات را

ولی متعجبم …

از شیرینی لبانت در این نمکزار !

اس ام اس جدید

sms jadid

دنیای من بی انتهاست وقتی هنوز …

به آغوش گرم تو نرسیده ام

اس ام اس جدید

sms jadid

از اون گله نکن …

وقتی تو جا خالی دادی …

اون بغلم کرد تا زمین نخورم

اس ام اس جدید

sms jadid

همه ماهر شده اند

یک نفر هزاران نفر را با هم دوست دارد !

اما من ناشیانه به یک نفر دل میبندم هزاران بار !

اس ام اس جدید

sms jadid

باختی در کار نیست

برای تو

قلبم را ریسک می کنم

یا می برم…

یا می میرم…

اس ام اس جدید

sms jadid

اینقدر ورق های زندگیمو بهم نریز

حکم همون دله !

اس ام اس جدید

sms jadid

مرگ شیرین ِ من در آغوش توست . . .

وقتی می گویــی دوستــم داری،

گلوله بارانم میــکنــی  . . .

اس ام اس جدید

sms jadid

عشـــــق یــعنی حـتی اگـه بدونـــی نـمیخوادتــــــ

بدونــــی نمیشـــــه,

امــا نتـــونی ترکــشی کنـــی . . .

نه خــــودشو , نه فکـــــرشو . . .

اس ام اس جدید

sms jadid

انسان ها عموما دو دسته اند :

تـــو و بقیــــه  . . .

اس ام اس جدید

sms jadid

کسـی چــه مـی دانــد

شایــد دست هـایـت را در جیبـم جـا گذاشتــه ای

کــه همیشـه در میــان آن

بـه دنبـال چیــزی مـی گـردم!

اس ام اس جدید

sms jadid

در این آشفته بازار هر چقدر هم که گران باشد

باز هم میخرم …

نازت را میگویم !

اس ام اس جدید

sms jadid

دلی به وسعت دریای کدر نمی خواهم،

برای من دلی به شفافیت یک لیوان آب ،کافیست . . .

اس ام اس | اس ام اس های جدید | اس ام اس جدید

اس ام اس | اس ام اس های غمگین | جملات غمگین

اس ام اس | اس ام اس های غمگین | جملات غمگین

اس ام اس غمگین

اس ام اس غمگین

sms ghamgin

اشک ها قطره نیستند

بلکه کلماتی هستند که می افتند

فقط بخاطر اینکه پیدا نمیکنند کسی را

که معنی این کلمات را بفهمد . . .

اس ام اس غمگین

sms ghamgin

گـاهـی بـرای او

چـیـزهـایـی مـی نـویـسـی

بـعـد پـاک مـی کـنـی . .

پـاک مـی کـنـی . . .

او هـیـچ یـک از حـرف هـای تـو را

نـمی خـوانـد

امـا تـو

تـمـام حـرف هـایـت را گـفـتـه ای . . .

اس ام اس غمگین

sms ghamgin

هَــرکه مــی خــواهـی بـــاش

ایـن عادت مُـــشتَــرک انسـانهــاســت

تـــو نیــز ، روزی , ســاعـتی , لـَحظــه ای

احــساس خـواهـی کـرد کـــه . . .

هیــچکـَـس دوسـتت نَــدارد …!

اس ام اس غمگین

sms ghamgin